Y Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor

Gwasanaethau i Fusnes

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a Hyfforddiant Sgiliau Lefel Uwch

Cyfleoedd Cyfredol yn cynnwys:

• Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol (SIP)
• LEAD Cymru - Rhaglen ddatblygu arweinyddiaeth a ariennir yn llawn


Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol (SIP)

Mae’r Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol yn brosiect a ariennir gan y Cyngor Cyllido i annog a datblygu partneriaethau cydweithredol rhwng Sefydliadau Addysg Uwch a’r gymuned ehangach drwy ariannu lleoliadau tymor byr i staff y Brifysgol mewn sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol (SIP Clasurol), ac i’r gwrthwyneb lle mae cyswllt o sefydliad allanol yn cael ei gosod o fewn y Brifysgol (SIP Gwrthdro). Mae’r ddau yn cael eu hariannu’n llawn ac mae nifer gyfyngedig o ‘Rhyngwladol’ lleoliadau SIP ar gael hefyd.

Manteision y Rhaglen:


• Ysgogi blaengaredd i ddatblygu syniadau ac i gynnig safbwynt ffres am faes gwaith penodol
• Adeiladu sylfeini ar gyfer partneriaethau strategol tymor hir
• Mynediad i gyfleoedd cyllido ehangach
• Gwneud graddedigion yn fwy cyflogadwy drwy adborthi profiad o’r ‘byd go-iawn’ i brofiad dysgu’r myfyrwyr

Gellir ddod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan SIP: www.siprogramme.org.uk

LEAD Cymru

Mae LEAD Cymru yn rhaglen datblygu arweinyddiaeth 10 mis (2 ddiwrnod y mis) wedi'i ariannu yn llawn a ddatblygwyd i wella a datblygu sgiliau arweinyddiaeth perchennog-reolwyr busnesau bach a chanolig yn ardal cydgyfeiriant Cymru.

Mae'r rhaglen yn un ymarferol ac yn gyfle i weithio "ar y busnes" yn hytrach nag "yn y busnes".
Mae perchnogion wedi gadael y rhaglen yn fwy hyderus, yn fwy cymwys ac yn gallu adeiladu ar gryfder ariannol eu busnes, ac wedi creu rhwydwaith busnes gefnogol.

Bangor ac Abertawe ac yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd. Ymwelwch â: www.leadwales.co.uk

 


Cyfleoedd Arall:

Cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau i Fusnes:

business@aberbangorstrategicalliance.ac.uk

0800 032 5533

Site footer