Y Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor

Gwasanaethau i Fusnes

Cyllid ar gyfer Ymchwil Cydweithredol

Mae Prifysgolion Aberystwyth A Bangor ar hyn o bryd yn cynnig nifer o ysgoloriaethau i gynorthwyo prosiectau ymchwil cydweithredol sy’n gysylltiedig â sefydliadau. Cyflawnir y prosiectau gan raddedigion neu fyfyrwyr ar lefel Uwchraddedig (sy’n gwneud gradd Ymchwil neu Radd Meistr a Ddysgir yn y Brifysgol) ac fe’u datblygir ar y cyd gan oruchwylwyr academaidd a goruchwylwyr y cwmni i gynorthwyo eich amcanion busnes.

Mynediad i Feistr (ATM)

Rhaglen Meistr a Ddysgir yn cynnwys lleoliad gwaith un mis a chyfraniad ‘o fath arall’ gan y cwmni partneriaethol.

Ymwelwch â:http://www.higherskillswales.co.uk/atm

Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth (KESS)

Blwyddyn o ymchwil sy’n berthnasol i’ch busnes drwy radd Meistr Ymchwil, gan gynnwys lleoliad un mis mewn cwmni. Rhaid i’r cwmni partneriaethol ddarparu cyfraniadau arian parod a chyfraniadau ‘o fath arall’.

Ymwelwch â: http://www.higherskillswales.co.uk/kess/

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

Bydd person graddedig yn gweithio o fewn eich cwmni ar broject sy’n greiddiol i’ch anghenion chi.

Ymwelwch â: http://www.ktponline.org.uk/

Ariennir ATM a KESS yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cymru – yn amodol ar feini prawf cymhwysedd.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Uwch
Ar ôl llwyddiant prosiectau’r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gwreiddiol ledled y DU mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datblygiad rhaglen ‘Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Uwch’ i ychwanegu’n fwy at lwyddiant amlwg Cymru ym maes cydweithio rhwng Addysg Uwch a Diwydiant.


Trwy ddatblygu prosiectau tair blynedd, a fydd o safon doethuriaethol, mae arian ar gael i hyrwyddo trosglwyddo gwybodaeth a fydd yn codi enw da Cymru’n uwch byth yn rhyngwladol fel lle ar gyfer ymchwil a datblygu cydweithredol o’r safon uchaf.
Wedi cryfhau’r model PTG hynod o lwyddiannus, bydd Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Uwch yn gadael i gwmnïau allweddol yng Nghymru, yn enwedig cwmnïau angori a’u cadwyni cyflenwi, gydweithio â phartneriaid rhyngwladol a sefydliadau academaidd tramor trwy ariannu Graddedigion Cyswllt y Partneriaethau i wneud gwaith busnes rhyngwladol.


Mae’r cwmnïau sy’n cymryd rhan mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn elwa hefyd ar y trosglwyddo gwybodaeth uwch sy’n cyflymu perfformiad, hybu arloesedd, a sefydlu sgiliau busnes.

Ceir gwybodaeth bellach am y Partneriaethau yma: Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Uwch

Cyfleoedd Arall:

Cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau i Fusnes:

business@aberbangorstrategicalliance.ac.uk

0800 032 5533

Site footer