Y Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor

Gwasanaethau i Fusnes

Sut gallwn ni helpu chi?

business@aberbangorstrategicalliance.ac.uk

0800 032 5533

Trwy ein tîm arbenigol Gwasanaethau i Fusnes, rydym yn cynnig:

Mynediad at syniadau arloesol a thechnolegau newydd:


Cyfleoedd i gael budd o alluoedd ac arbenigedd blaenllaw mewn ymchwil:

  • Ymchwil gontract / gydweithredol – ehangwch eich gallu ym maes Ymchwil a Datblygu trwy weithio gydag un o’r Prifysgolion neu’r ddwy ohonynt.

Cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus a Hyfforddiant staff pwrpasol:

  • Hyfforddiant mewn sgiliau lefel uwch – cyrsiau a rhaglenni i ateb eich gofynion am fedrau.

Prosiectau / lleoliadau wedi eu llenwi gan raddedigion:

  • Cyfres o gyfleoedd tymor byr a thymor hir sy’n addas ar gyfer eich sefydliad.

Cyfleoedd i recriwtio gweithwyr tra medrus:

  • Gwasanaethau i ateb eich anghenion am recriwtio – cysylltu graddedigion o ansawdd â chyflogwyr.

Cyngor ar ddulliau o gyllido i gefnogi Cydweithredu rhwng Busnesau a’r Prifysgolion:

  • Datrysiadau cost-effeithiol – gall projectau fod yn gymwys ar gyfer cymorth grant.
  • Datblygiad cysylltiad cyfredol – cefnogaeth trwy fuddsoddi mewn cwmnïau ‘deilliannol’ trwy Gyllid Cymru.

Cysylltiadau â Rhwydweithiau Lleol a Byd-Eang:

Gweld / Llwytho ein Canllaw Gwasanaethau i Fusnes i adnabod yr atebion sy’n cwrdd â’ch anghenion

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’n tîm Gwasanaethau i Fusnes i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn:       0800 032 5533

E-bost:    business@aberbangorstrategicalliance.ac.uk

Site footer